Projecten

Foto: Staatsolie

Foto: Staatsolie

Opening NSBS/Shiatsu gebouw De NSBS heeft op 7 januari 2020 haar nieuwe gebouw t.b.v. de begeleiding en Shiatsu massage, in gebruik genomen. Het gebouw is tot stand gekomen door tussenkomst van Stichting WITHIN. De bouw is gefinancierd door Staatsolie N.V. voor een bedrag van U$ 65.000,--. Andere belangrijke sponsoren zijn o.a. Stichting Bethesda, Quota International en Ronans Trading die de meerkosten hebben gedekt. De Shiatsu masseurs zullen in een nieuwe werkruimte hun massages aanbieden. Het ander deel van het gebouw is het begeleidingsteam van de NSBS gehuisvest. Er is ook een observatieruimte t.b.v. de vroegbegeleiding voor kinderen van 0 tot 6 jaar ingericht, dankzij Wings of Support. Ouders met jonge kinderen kunnen zich aanmelden voor begeleiding en advies. De voorbereiding van het project is in 2016 van start gegaan. In maart 2019 zijn de bouwwerkzaamheden begonnen en het gebouw is in september 2019 deels opgeleverd.

Het nieuwe NSBS Shiatsu gebouw is in de afrondende fase!

De NSBS heeft op 31 juli 2019 een smartphone overhandigd aan Herbert Alim. Herbert is woonachtig in Nickerie en heeft in 2017-2018 actief deelgenomen aan de braille- en computerlessen. Hij heeft beide cursussen met succes afgerond. De Alliantie voor Decent Work heeft daarna Herbert voorzien van gereedschap waardoor hij als zelfstandige weer aan de slag kon. Herbert is daardoor ook in aanmerking gekomen voor een smartphone, waardoor hij nog zelfstandiger aan het werk kan. De schenking is mogelijk gemaakt door het project Digitale Hulpmiddelen, gefinancierd door het Kansfonds.

 

 

Het Kansfonds heeft in 2018 een bedrag van €15.000 beschikbaar gesteld aan de NSBS om daarmee hulpmiddelen aan te schaffen voor haar doelgroep. Na een registratieperiode zijn personen geselecteerd die konden aantonen dat zij een hulpmiddel nodig hadden ter ondersteuning van hun studie, werk of onderneming. Het hulpmiddel zou hierbij een wezenlijke bijdrage leveren aan hun verdere ontwikkeling. Het idee voor dit project was afkomstig van twee leden van de doelgroep zelf.

De hulpmiddelen zijn op 12 juli 2019 uitgereikt. Vijftien personen hebben een laptop ontvangen en twaalf hebben een smartphone in handen gekregen. Een vertegenwoordiger van het Kansfonds, Annemarie Guicherit en een lid van de Alliantie voor Decent Work, Renate Wartes, waren aanwezig bij de uitreiking. De middelen zijn in bruikleen afgestaan. De mensen hebben een overeenkomst gesloten met de NSBS en hebben zich gecommitteerd om aanvullende trainingen te volgen en op regelmatige basis aan te geven wat hun vorderingen zijn. Het project is hiermee succesvol afgesloten.

De voorbereidingen voor de bouw van het nieuwe NSBS/Shiatsu gebouw zijn in volle gang. In afwachting op de bouwvergunning is het oude gebouw afgebroken en opgeruimd. Het oude gebouw is geschonken aan het Maria Internaat. De bouw wordt gefinancierd door Staatsolie N.V.