Reeds voor 1960 werden er al activiteiten ontplooit voor verbetering van het lot van blinden en slechtzienden in Suriname. Enkele pioniers waren de dames A. Wijdenbosch-Monkou, S. Monk en H. E. Oldenstam-van der Jagt.

In 1960 werd in Paramaribo door een bestuurslid van het Christelijk instituut voor Blinden en Slechtzienden ‘Bartiméus’ te Zeist, een bijeenkomst belegd met een aantal dames. Het doel was: vaststellen of er behoefte bestond om het werk onder mensen met een visuele beperking in Suriname, te organiseren. Er was behoefte en op 16 juni 1964 werd de Vereniging Blindenwezen opgericht. De voorloper van de huidige Volwassenen Soos was hiermee vastgelegd. De activiteiten bestonden uit: recreatie, handenarbeid en brailleles.

Vanwege de behoefte aan een andere organisatiestructuur werd op 13 februari 1967 de Stichting Blindenzorg opgericht.

Het bestuur zag er als volgt uit:

  • Mej. J. W. Schut, voorzitter
  • Mw. H.E. Oldenstam-van der Jagt, ondervoorzitter
  • H. A. Bernsen, 1e  secretaris
  • Mej. D. A. Abercrombie, 2e  secretaris
  • G. M. Brandon, 1e  penningmeester
  • Mw. C. M. van der Voet-de Hullu, 2e  penningmeester
  • Mw Th. C. Wijngaarde-Alberga, commissaris

In 1974 werd deze naam gewijzigd in Nationale Stichting Blindenzorg Suriname (NSBS).