Nieuws

De NSBS had op 3 juni 2022 bezoek van Robert Bos (voorzitter) en Rob Rijnja van Stichting Zienderogen. Deze stichting biedt hulp aan arme blinden en slechtzienden, wereldwijd, door het uitvoeren van projecten. Zienderogen heeft zich georiënteerd bij de NSBS en de samenwerking zal januari 2023 verder versterkt worden. 

 

 

Het ADL lokaal/ keuken heeft een grote rice cooker en een ijskast gehad van de heer Mike Nanden. De ADL leerkrachten begeleiden de doelgroep bij het beter leren omgaan met hun beperking. Een goede rice cooker en ijskast zijn een belangrijke voorwaarde hierbij.

Twee leerlingen met een visuele beperking lopen momenteel stage in het ADL lokaal: Chavelly en Charissa. Charissa maakte tijdens een van haar stagedagen, onder begeleiding, een nasi goreng klaar.

Enkele leerlingen met een visuele beperking hebben een schooltas met inhoud ontvangen van het Surinaams Bijbel Genootschap (SBG). Het gaat om leerlingen van de L. Brailleschool en leerlingen in het regulier onderwijs. Op 12 april 2022 is in Nederland de Stichting Vrienden van de NSBS opgericht. Deze stichting is in het leven geroepen door een aantal mensen die hart hebben voor mensen met een visuele beperking en affiniteit hebben met Suriname. Het doel van de stichting is de NSBS vanuit Nederland te ondersteunen, voornamelijk door het werven van fondsen.

Het bestuur van de stichting bestaat uit:

  • Marianne Bogaard, voorzitter
  • Hardy van Coblijn, penningmeester
  • Astrid Waltmans, secretaris
  • Renée Wezel, lid

Op dit moment verkeert de Stichting Vrienden van de NSBS in een opstartfase. Meer informatie over haar activiteiten volgt zo spoedig mogelijk.

Bestuur, directie, medewerkers en vrijwilligers van de NSBS kijken uit naar een vruchtbare samenwerking.

Paramaribo, 10 mei 2022